Stamböcker

Norsksvenska stamboken för kallblodstravare, 2008
Band 66/12 av riksstambok för kallblodstravare.
200 kr
Svenska stamboken för varmblodstravare, 2005
Band XX av travstamboken för varmblodstravare.
200 kr